Schooldocumenten

Medicatie op school

In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Het formulier kunt u hieronder downloaden.

Luizenalarm! 

Luisjes zijn heel vervelende beestjes. 

Op school proberen we deze te bestrijden door preventief te werken: 

- Ouders informeren 

- Geregelde controles door het kriebelteam

- Samenwerking met het clb. 


Anti-pestbeleid 

We kunnen er niet omheen. Pestgedrag steekt in elke school wel eens de kop op. Maar met een stevig antipestbeleid kunnen we de strijd tegen pesten winnen.